Εργατικά δικαιώματα

Από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α.) της ΓΣΕΕ

Από τη συλλογικότητα «άνεργοι-άνεργες από τις γειτονιές της Αθήνας»

Έντυπο από την ομάδα «εργάτες- εργάτριες ενάντια στην εργασία»

Ανάλυση για το σύνδρομο “MOBBING” στην εργασία από τον Σπύρο Δρίβα (Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος  Κέντρου  Υγείας – Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ)

Από το Γραφείο Ασφαλιστικών Θεμάτων του ΚΕ.Π.Ε.Α.

Απο το ΚΕ.Π.Ε.Α.