Αρχική

5acd7ed59a8c61a3387fa8c019928f5d

ΟΤΑΝ Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ…

Οι απολυμένοι εργαζόμενοι στο «Βοτανοπωλείο» και στο «Σαλαντίν» διώκονται ποινικά από τα αφεντικά τους επειδή διεκδίκησαν τα αυτονόητα. Για τα αφεντικά, τους εισαγγελείς και την αστυνομία οι διεκδικήσεις μας αποτελούν «ηθική αυτουργία σε εκβιασμό» η σθνδικαλιστική μς δράση «πρόκληση βλαβών» και η αυτοοργάνωση των εργαζομένων «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης».

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Εμείς δεν μπορούμε παρα να σταθούμε στο πλευρό τους καθώς βλέπουμε την αναβάθμιση της καταστολής και της συκοφάντησης αγωνιστών ως εκδικητικές κινήσεις απέναντι σε όλη την εργατική τάξη και τα σωματεία βάσης ως κύτταρα οργάνωσης της αντεπίθεσης της.

 

31/10 19:00 Εκδήλωση ¨Η ποινικοποίση των αγώνων»- ενημέρωση για τον αγώνα στο «Βοτανοπωλείο» και στο «Σαλαντίν» στο Sabot (Γκαρπολά 4)

4/11 12:00 Μικροφωνική Αγ. Σοφίας με Τσιμισκή

 

 


Η Συνέλευση Ταξικής Αλληλεγγύης και το Εργατικό Ταμείο Αλληλεγγύης και Αλληλοβόηθειας

Εργατικές ομάδες, σωματεία βάσης και επιτροπές εργαζομένων στην Θεσσαλονίκη παίρνουμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε ένα ταμείο στήριξης εργατικών αγώνων και αγωνιστών, καθώς και ένα συντονισμό δράσης. Κοινός τόπος αυτών που συμμετέχουμε είναι η αντί-ιεραρχική λειτουργία και οι ταξικές θέσεις και συνειδήσεις.

 

Λόγω της φανερής έλλειψης συνδικαλιστικών δομών στους χώρους δουλειάς, της ξεπουλημένης γραφειοκρατικής ηγεσίας της ΓΣΕΕ και του συνδικαλισμού που ταυτίζεται με τις μικροπολιτικές κομμάτων τύπου ΠΑΜΕ,  υπάρχει ένα μεγάλο κενό στις διεκδικήσεις των εργαζομένων απέναντι στα αφεντικά. Αυτό το κενό θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε μέσω του συντονισμού που θέλουμε να φτιάξουμε, με σκοπό να προσεγγίσουμε εργαζόμενους και να συσπειρωθούμε μαζί τους γύρω από τον συνδικαλισμό βάσης. Μέσω του ταμείου θα δοθεί έμφαση στην οικονομική  στήριξη σε αγώνες που προκύπτουν, ενώ μέσω του συντονισμού θα φτιαχτεί ένα δίκτυο με ταξικά αντανακλαστικά που θα δημιουργεί και θα προωθεί εργατικούς αγώνες. Στους αγώνες αυτούς προτάσσουμε την συναδελφική αλληλεγγύη, την οργάνωση από τα κάτω μέσω της γενικής συνέλευσης και την άμεση δράση απέναντι σε οποιαδήποτε εργοδοτική αυθαιρεσία.

 

Με τη σύσταση ενός ταμείου, του Εργατικού Ταμείου Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας, ως δομής αλληλεγγύης, θεωρούμε ότι ικανοποιείται μια πάγια ανάγκη για την δημιουργία μορφών υλικής συμπαράστασης των εργατικών αγώνων.  Θεωρούμε ότι το ταμείο  με την έμπρακτη υποστήριξη των εργαζόμενων που αγωνίζονται ή πλήττονται από την εργασιακή βαρβαρότητα του καπιταλισμού, μπορεί να αποτελέσει μια ωθητήρια δύναμη για το ξεκίνημα και τη συνέχιση νέων εργατικών διεκδικήσεων. Επιπλέον, το ταμείο και ο συνακόλουθος συντονισμός των ομάδων  που το  συγκροτούν, η Συνέλευση Ταξικής  Αλληλεγγύης, μπορούν να λειτουργήσουν ως μια αρχική βάση συσπείρωσης δυνάμεων που μοιράζονται κοινά πολιτικά προτάγματα.  Απώτερος στόχος είναι ο συνδικαλισμός βάσης να αποκτήσει τη δική του ισχυροποιημένη φωνή  πάνω στα εργατικά ζητήματα, έτσι ώστε να την αντιπαραβάλει πιο κεντρικά και αποτελεσματικά στο λόγο των κέντρων εξουσίας.

 

Στο λειτουργικό κομμάτι, αναφορικά με το ποιές ανάγκες και ποιά πρόσωπα στηρίζει οικονομικά το Ταμείο, αυτό που προτάσσουμε είναι η ενίσχυση εργαζόμενων που απολύθηκαν, σε άνεργους, σε ασθενείς ή σε περιπτώσεις ατυχημάτων.  Το Ταμείο αφενός καλύπτει όσους/ες συμμετέχουν ήδη στη δομή ή στις ομάδες που τη συναποτελούν.  Αφετέρου – χωρίς να γίνεται διάκριση – απευθύνεται και σε εργαζόμενους που δεν είχαν κάποια κινηματική συμμετοχή, με προϋπόθεση την απόφαση των συγκεκριμένων ατόμων να τρέξουν με κινηματικούς όρους έναν εργατικό αγώνα και να στηρίξουν τη δομή του ταμείου. Επειδή, ωστόσο, είναι αδύνατον να προκαταβάλουμε a priori κάθε αίτημα, η συνέλευση του ταμείου θα μπορεί να συζητάει και να εγκρίνει και ξεχωριστά κάθε ιδιαίτερη περίπτωση που θα προκύψει.

 

Η χρηματοδότηση του ταμείου θα εξασφαλίζεται από εκδηλώσεις ή άλλες πρωτοβουλίες που θα διοργανώνει το ταμείο με σκοπό την οικονομική του ενίσχυση, καθώς επίσης από την ελεύθερη συνδρομή των ομάδων που το απαρτίζουν, σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες τους. Αντιλαμβανόμαστε ακόμη, ότι για να αποδώσει στην πράξη το εγχείρημα, είναι κρίσιμη προϋπόθεση  να διαθέτει την οικονομική δυνατότητα που θα το καθιστά ικανό  να στηρίζει τις ανάγκες των εργαζομένων. Επομένως, το ταμείο εκτός από τους πόρους που θα εξασφαλίζει το ίδιο,  είναι ανοιχτό και προσκαλεί όσες συλλογικότητες ή άτομα επιθυμούν να συνεισφέρουν με το χρηματικό ποσό που επιθυμούν  για την ενίσχυση του.

 

Στη συνέλευση του Ταμείου και του συντονισμού, συμμετέχουν τα μέλη από τις ομάδες και τα  σωματεία που το απαρτίζουν και θα πραγματοποιείται μία φορά το μήνα.


Email επικοινωνίας: ergatikos-sintonismos@espiv.net

The Class Solidarity Assembly and the Workers’ Solidarity and Mutual Assistance Fund

Labor groups, base unions and workers’ committees of Thessaloniki, we all take the initiative to create a fund for the support of workers’ struggles and activists, as well as a coordination for actions. Commonplace to those involved is anti-hierarchical function and class consciousness.

 

Due to the apparent lack of trade union structures in our workplaces, to the sellout of GSEE’s (Greek General Confederation of Workers) bureaucratic leadership and the syndicalism that is identified with petty-type politics of political parties like PAME (Greek Communist Party), there is a huge gap in the workers’ demands against the patrons and the employers. This gap we aim to overcome with the establishment of the Coordination Assembly, as a means to approach workers and unite with them through Base Syndicalism. What is more, it is through the Fund that we want to focus on the financial support of the workers’ struggles, while through the Coordination Assembly we want to construct a network that would acquire the class reflexes to create and promote workers’ struggles. It is in these struggles that we propose and defend collegial solidarity, base and bottom-up organization through the general assembly and direct action against any employer arbitrariness.

 

The establishment of a fund, like theWorkers’ Solidarity and Mutual Assistance Fund, as a solidarity structure responds to the unchanging need to create formations and structures for the material support of workers’ struggles. We consider that the Fund -with the effective support of the workers who struggle or suffer from the occupational outrage of capitalism- can consist of a driving force to embark on and continue struggles on worker’s claims. Furthermore, the Fund along with the Coordination of the groups that consist it, namely the Class Solidarity Assembly, could function as the initial basis to bring together forces that share common political imperatives and projects. Our ultimate goal is for Base Syndicalism to gain its own powerful voice and saying on labor matters, so as set it even more centrally and effectively against the discourse of power canals.

 

As far as the operational part is concerned, when it comes to which needs and which people will be supported by the Fund, we put emphasis on assisting the workers who have been made redundant, those unemployed, those who are sick and those involved in accidents. On one hand, the Fund covers all those that already participate in the structure as well as the collectives that are part of the Coordination Assembly. On the other hand, it is also addressed -without any discrimination- to workers that haven’t had any participation struggles, under the precondition that these people decide to take part into to a workers’ struggle and support the structure of the Fund. However, since it is impossible to determine a priori any demand, the Coordination Assembly will be able to discuss and approve each particular case separately.

 

The funding of the Fund will stem from events or other initiatives organized by its members, as well as from the optional contribution of each collective, depending on its capacity. We also realize that in order to reach to results in practice it is crucial to have the financial qualifications that will enable the Workers’ Solidarity and Mutual Assistance Fund to live up to the workers’ needs. Therefore, the Fund, apart from the resources provided by its own means, invites all the collectives and individuals that wish to contribute to its financial reinforcement.

 

The Fund’s and Coordination’s Asembly involves the members from the collectives and the unions that consist it and it takes place once a month.

 

Contact Email: ergatikos-sintonismos@espiv.net

 


Το “Metro” ήρθε! Τα ένσημα όχι ακόμα …

(φυσικά ούτε νυχτερινά, Κυριακές και αργίες, δώρα κι επιδόματα)

Τον Απρίλιο του 2016 ξεκίνησε η εργασιακή σχέση 5 διανομέων με την επιχείρηση Metrocrepestation, αλυσίδα με αρκετά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μια ακόμη επιχείρηση που προσπαθεί να αυξήσει τα κέρδη της εις βάρος των εργαζομένων. Αυτό έγινε ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή που άνοιξε το κατάστημα, όταν το αφεντικό προσπάθησε να πείσει τους εργαζόμενους ότι δεν μπορεί να τους ασφαλίσει μέχρι να «ανέβει» η δουλειά. Για τις νυχτερινές βάρδιες, τις Κυριακές και όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις και επιδόματα ούτε καν λόγος. Οι 5 διανομείς αποφάσισαν πολύ σύντομα να διεκδικήσουν τα νόμιμαδικαιώματα τους.

 

Όταν ένας από τους 5 διανομείς διαφώνησε εν ώρα εργασίας με τον υπεύθυνο και τσιράκι του αφεντικού και αναφέρθηκε στο γεγονός πως δουλεύουν ανασφάλιστοι, δέχτηκε την επόμενη μέρα τηλεφωνικά την απόλυση του.Τις επόμενες μέρες, ο υπεύθυνος άφηνε να διαρρέει μέσα στο μαγαζί πως ο συνάδελφος απολύθηκε επειδή ζήτησε τα ένσημα του.Λίγες μέρες αργότερα οι υπόλοιποι 4 αποφάσισαν να διεκδικήσουν και αυτοί τα αυτονόητα. Στη συνάντηση που είχαν με το αφεντικό του ζήτησαν ό,τι δικαιούνται, για να δεχτούν σαν απάντηση πως αν θέλουν ένσημα θα πρέπει να μειώσει το μεροκάματο κατά 1 ευρώ /ώρα! Δηλαδή ακόμα πιο εξευτελιστικός μισθός, αν συνυπολογίσουμε ότι στα έξοδα του διανομέα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συντήρησης του οχήματος και η βενζίνη.

 

0ι 5 διανομείς αποφάσισαν να καταγγείλουν τον εργοδότη στην επιθεώρηση εργασίας διεκδικόντας και με αυτόν τον τρόπο να τους καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα.

 

Τα αφεντικά, εκμεταλλευόμενοι το νομικό κενό γύρω από το επάγγελμα του διανομέα αλλά και την έλλειψη συλλογικής αντίστασης από τους εργαζόμενους, έχουν κάνει καθεστώς οι οδηγοί να εργάζονται με δικό τους μηχανάκι καλύπτοντας οι ίδιοι τη συντήρηση και τις βενζίνες. Σα να λέμε δηλαδή ότι ο ψήστης θα πηγαίνει για δουλειά με δική του ψησταριά και δικά του κάρβουνα…

 

Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες στον κλάδο του επισιτισμού έχουμε βιώσει διαχρονικά στον εργασιακό μας χώρο  ανάλογες συνθήκες εκμετάλλευσης και επισφάλειας. Τα τελευταία χρόνια με  τα μνημόνια από τις αριστεροδεξιές κυβερνήσεις, καταπατήθηκαν ακόμα περισσότερο τα δικαιώματά μας και εντάθηκαν πάσης φύσεως αυθαιρεσίες και απάτες από “μικρομέγαλα” αφεντικά. Υπό την απειλή της όλο ένα και αυξανόμενης ανεργίας, αλλά και της απόλυσης,  εξαναγκαζόμαστε τις περισσότερες φορές να δεχτούμε τις όποιες  δυσμενείς εργασιακές συνθήκες πρόσληψης. Αυτό βέβαια, δεν μας στερεί το δικαίωμα να διεκδικούμε καθημερινά μέσα στους χώρους εργασίας μας πιο αξιοπρεπείς όρους.Είναι σημαντικό να οργανωθούμε στους χώρους εργασίας μας, να χτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης με τους συναδέλφους μας και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα.Αυτό φοβούνται, αυτό θέλουν να αποφύγουν και αυτό είναι το όπλο μας για να μας υπολογίζουν.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στον εκφοβισμό των αφεντικών, 

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ σε όλους τους χώρους εργασίας,

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ μεταξύ των εργαζομένων.

 

Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων  και λοιπών εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού  Κεντρικής Μακεδονίας

Πρωτοβουλία Βάσης Εργαζομένων Διανομέων Οδηγών Δικύκλου Θεσσαλονίκης

 


Ζητάς τα ένσημα σου και δέχεσαι απειλές

Είναι κοινό μυστικό στην πόλη της Βέροιας ότι οι συνθήκες εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού (πακετάδες, σερβιτόροι, μάγειρες, κ.λπ.)είναι απαράδεκτες. Πάνω από τους μισούς εργαζόμενους αυτού του κλάδου εργάζονται υπό το καθεστώς μαύρης-ανασφάλιστης- εργασίας. Φυσικά ούτε λόγος για δώρα, επιδόματα, νυχτερινά και υπερωρίες. Οι συγκεκριμένες συνθήκες προφανώς ισχύουν και για τις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις, αλλά σε μικρότερο βαθμό και στα αστικά κέντρα. Πιο συγκεκριμένα στην επαρχία έχει επικρατήσει η αντίληψη, λόγω της μικρής κοινωνίας όπου όλοι γνωρίζονται, ότι τα αφεντικά είναι φίλοι με τους εργαζόμενους, ενώ στην πραγματικότητα και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια με πρόσχημα την κρίση τα αφεντικά αισχροκερδούν σε βάρος των εργαζομένων. Όσον αφορά τους κρατικούς φορείς (ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας), το μεν ΙΚΑ πραγματοποιεί πολύ σπάνια ελέγχους και αυτό μετά από καταγγελίες, ενώ η επιθεώρηση εργασίας της Βέροιας συμβουλεύει τους εργαζόμενους να κάνουν συμβιβασμούς που είναι προς το συμφέρον του εργοδότη.
Έτσι και εγώ, μέσα σε αυτό το εργασιακό καθεστώς, εργαζόμουν στο ταχυφαγείο «ΜΑΣΑ ΜΠΟΥΚΑ» ανασφάλιστος και χωρίς υπερωρίες, δώρα, επιδόματα, νυχτερινά για σχεδόν 4,5 χρόνια, παίρνοντας από τους «καλύτερους μισθούς» της πόλης: 3,50 ευρώ την ώρα. Έχοντας σταματήσει πρόσφατα, αποφάσισα να διεκδικήσω όλα τα παραπάνω που δικαιούμουν. Αφού ήρθα σε επικοινωνία με το Σωματείο Βάσης Σερβιτόρων Μαγείρων (και λοιπών εργαζόμενων στον κλάδο του επισιτισμού) Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίσαμε να πάμε στο εν λόγω μαγαζί όπου εργαζόμουν, και να ζητήσουμε τα αυτονόητα. Η αρχική του απάντηση-κλασική αντίδραση αφεντικού- ήταν ότι «δεν βγαίνει», ενώ ύστερα άρχισε να απειλεί ότι θα πάρει δικηγόρο και ότι θα μάθει όλη η πόλη αυτό που κάνω, υπονοώντας πως δε θα μπορώ να ξαναβρώ δουλειά στην πόλη. Η δική μου απάντηση, όσο και των υπολοίπων μελών του Σωματείου, ήταν ότι του χρειάζεται δικηγόρος, γιατί προφανώς ο νόμος είναι εναντίον του, και ότι εμείς από τη μεριά μας θα το επικοινωνήσουμε εξίσου στον κόσμο της Βέροιας. Καθώς φεύγαμε, μας σταμάτησε ένας «συνάδελφος» με τον οποίο συνεργάστηκα το τελευταίο διάστημα πριν σταματήσω, για να υπερασπιστεί το αφεντικό του, λέγοντας μου ότι είναι από τους καλύτερους εργοδότες! Σε ερώτηση μέλους του Σωματείου για το πώς γίνεται να δουλεύει ανασφάλιστος πάνω σε μηχανάκι, ενώ αυτό το επάγγελμα έχει τα περισσότερα εργατικά και πολλές φορές θανατηφόρα ατυχήματα,μας έδειξε τον σταυρό που φορούσε, αποκρινόμενος ότι δεν χρειάζεται ασφάλεια γιατί έχει αυτό…
Η αναφορά στο παραπάνω περιστατικό με τον «συνάδελφο» γίνεται για να καταδείξω ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτές τις εργασιακές συνθήκες φέρουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τέτειες συμπεριφορές. Τόσα χρόνια αυτοί οι εργαζόμενοι στηριζόντουσαν σε ξεπουλημένους κομματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, έχοντας απολέσει την ταξική τους συνείδηση. Ήρθε η ώρα όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, που βιώνουμε την καθημερινή εκμετάλλευση, να οργανωθούμε. Με βασικό μας όπλο την αλληλεγγύη αντιστεκόμαστε συλλογικά απέναντι στο φόβο και σε κάθε είδους εργοδοτική τρομοκρατία. Διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν. Οργανωνόμαστε σε σωματεία βάσης, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι κανείς άλλος, εκτός από εμάς τους ίδιους, δεν μπορεί να γνωρίζει τα προβλήματα μας. Στεκόμαστε απέναντι από γραφειοκράτες-συνδικαλιστές του τίποτα και κάθε είδους γραμματείς και φαρισαίους. Διεκδικούμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα και αυτοοργανωμένα. Αποφασίζουμε όλοι μαζί ισότιμα, χωρίς αρχηγούς, εμείς για εμάς.

 

 

 

Πρώην ανασφάλιστος πακετάς του ταχυφαγείου «ΜΑΣΑ ΜΠΟΥΚΑ»

αφίσα


PLAISIO 2

 

Χαμογέλα ρε! τι σου ζητάνε;

για την απόλυση της συναδέλφου Σοφίας Πάτα
από την εταιρεία «Πλαίσιο» (κατάστημα Λάρισας)

Μετά από 8 χρόνια δουλειάς και παρ’ ότι είχε καλύψει τα στάνταρ που η εταιρεία θέτει για να θεωρηθεί κάποιος καλός υπάλληλος (2 φορές στην Dream Team μέσα στο 2015), ανακοινώθηκε στη συνάδελφο απόλυση. Μητέρα ενός 3χρονου παιδιού σε μονογονεϊκή οικογένεια αντιμετωπίζει πλέον την αγριότητα της ανεργίας. Απολύθηκε για να εξυπηρετήσει την πολιτική ευέλικτου δυναμικού που εφαρμόζει η συγκεκριμένη εταιρεία. Το «Πλαίσιο» τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε μήνα ζητά υπαλλήλους. Την απέλυσε ο επιθεωρητής καταστημάτων, με την αιτιολογία ότι η συνάδελφος δεν χαμογελούσε πολύ. Πρόκειται για ένα ακόμη κρούσμα διευθυντικής (και εργοδοτικής) αυθαιρεσίας.

Στα 22 καταστήματα «Πλαίσιο» εργάζονται 1200 άτομα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι που αντικαθιστούν σταδιακά τους εργαζόμενους των αποθηκών. Τα τελευταία 5 χρόνια, έχουν γίνει 400 απολύσεις, ενώ άλλοι τόσοι εργαζόμενοι έχουν παραιτηθεί. Η εναλλαγή του προσωπικού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η εργοδοσία με αυτό τον τρόπο πετυχαίνει, από τη μια την πειθάρχηση των εργαζομένων (ο καθένας πρέπει να νοιώθει ανασφαλής και αναλώσιμος) και από την άλλη ρίχνει το εργατικό κόστος (οι νεοπροσλαμβανόμενοι νεαρής ηλικίας υπάλληλοι στοιχίζουν λιγότερο). Στο «Πλαίσιο» είναι εξόφθαλμη η πραγματικότητα της απουσίας υπαλλήλων κάποιας ηλικίας. Στα καταστήματα πάντα συνταντά κανείς νεαρούς συναδέλφους και συναδέλφισσες.

Η Σοφία αρνήθηκε να δεχτεί την άδικη απόλυση. Προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας και μαζί με το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων στο «Πλαίσιο» διεκδικεί την επαναπρόσληψή της.

Στηρίζουμε τον αγώνα της απολυμένης συναδέλφου και του επιχειρησιακού σωματείου. Η δικαίωσή της θα είναι νίκη για όλους τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που εργάζονται με επισφαλείς όρους και με την τρομοκρατία των αφεντικών πάνω από το κεφάλι τους.

ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΩΧΝΩ, ΛΕΝΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ – ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ… ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΘΕ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΧΗ!

ΕΣΕ Θεσσαλονίκης

 

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρία Πλαίσιο

Η εταιρεία Πλαίσιο Computers για άλλη μια φορά δείχνει το πόσο πολύ τα κέρδη και οι στρατηγικές managment έχουν εξαφανίσει το ανθρώπινο πρόσωπο της. Η συνάδελφος και μέλος του Σωματείου μας Σοφία Πάτα, εργαζόμενη στο κατάστημα της Λάρισας, απολύθηκε για να εξυπηρετήσει την πολιτική ευέλικτου δυναμικού που έχει υιοθετήσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, αντικαθιστώντας έμπειρο προσωπικό με νέους υπαλλήλους.

Ο επιθεωρητής καταστημάτων πλέον, γνωστός για παρόμοιας τακτικής αποστολές, κύριος Π.Π., ανακοίνωσε στην συνάδελφο ότι δεν χρειάζεται πλέον στην εταιρεία. Μάλιστα είναι τόσο μεγάλος ο κυνισμός που σαν δικαιολογία παρουσιάστηκε το ότι η συνάδελφος δεν χαμογελούσε πολύ. Όλοι ξέρουν το περίφημο χαμόγελο των πωλητών του Πλαισίου αλλά δεν ξέρουν πόσο αυτό μετριέται, αξιολογείται και πόσο επηρεάζει την ζωή τους. Απ’ την άλλη πλέον, όλοι ξέρουν πως στο Πλαίσιο το διευθυντικό δικαίωμα έχει γίνει λάστιχο…
8 χρόνια στην εταιρεία, στους καλύτερους υπαλλήλους και μάλιστα αποδεδειγμένα διακεκριμένη με τα κριτήρια που έχει θέσει η εταιρεία (2 φορές στην Dream Team μέσα στο 2015). Μητέρα σε μονογονεϊκή οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με την ανεργία που της επιφύλασε η διοικητική ιδεοληψία. Να παλέψει για να συντηρήσει το τρίχρονο παιδί της γιατί η εταιρεία Πλαίσιο είναι ευαίσθητη επιλεκτικά. Διαφημίζει διαρκώς πόσο ελκυστική είναι μια καριέρα στο Πλαίσιο για τους νέους αλλά όταν αυτοί στηρίξουν τα όνειρα τους σ’ αυτήν και τα δώσουν όλα, αυτή θα τους ανταμείψει ρίχνοντας τους στο τεράστιο ποσοστό ανεργίας που μαστίζει την χώρα μας, άλλωστε το Πλαίσιο είναι από τις ελάχιστες εταιρίες στην Ελλάδα που ζητά υπαλλήλους σταθερά, κάθε μηνά, τα τελευταία 10 χρόνια.

Η άρνηση της συναδέλφου να δεχτεί μια άδικη απόλυση και κατόπιν η καταγγελία της στην επιθεώρηση εργασίας θορύβησε την εταιρεία, αλλά όπως πάντα κατόπιν εορτής και έβαλε όλα τα “κλιμάκια” , “ψυχολόγους”, “καλούς συναδέλφους”, “κακούς επιθεωρητές” , δικαστικούς κλητήρες, τοπικούς παράγοντες κτλ για να τρομοκρατήσουν και να κάμψουν την αντίσταση της συναδέλφου, η οποία ωστόσο είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει μέχρι τέλους πίσω την θέση της.

Το Σωματείο μας ζητά την άμεση επαναπρόσληψη της συναδέλφου. Θα στηρίξει με όποιον τρόπο την προσπάθεια της και θα κινητοποιήσει κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη της τοπικής κοινωνίας να σταθεί στο πλευρό της. Άλλωστε η κοινωνία της Λάρισας σαφέστατα πιο κλειστή και δεμένη από αυτήν της Αθήνας έχει αποδείξει πως η απάνθρωπη συμπεριφορά και η αλαζονεία δεν περνάνε έτσι.

Aνακοίνωση  για την δικαστική διαμάχη της Σοφίας Πάτα με το «Πλαίσιο» από το Σωματείο Εργαζομένων

Σοφία, σε πολεμούν ακόμα…

Καμία έκπληξη! Η εταιρεία Πλαίσιο Computers δεν εκπλήσσει πλέον κανέναν! Πιστή στο ραντεβού της με την απανθρωπιά, λίγες μόλις μέρες πριν την δικαστική μάχη με την Σοφία, προκαλεί, πληροφορώντας την πως η πλευρά της διοίκησης θα ζητήσει αναβολή και πως θα αιτηθούν μεταφορά της δίκης απ’ την Λάρισα στην Αθήνα, την έδρα της εταιρείας.

Η εταιρεία σίγουρη για την δικαστική της ήττα μάλλον προσπαθεί να την αναβάλει και κυρίως να εξαντλήσει οικονομικά (με ταξίδια Αθήνα-Λάρισα, αναβολές, δικαστικά έξοδα καθώς τα αθηναϊκά δικαστήρια είναι φορτωμένα με στοίβες δικογραφιών και σαφέστατα πιο αργά στην εκδίκαση των υποθέσεων), την συνάδελφο μας, μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας, ώστε να κάμψει τις δίκαιες διεκδικήσεις της.

Άλλωστε είναι πολύ πρόσφατη η δικαστική ήττα της εταιρείας απέναντι στον συνάδελφο μας Δημήτρη Λυγερό, ο οποίος μετά από 3 χρόνια δικαστικού αγώνα, χάρη στις αναβολές και τις εφέσεις που ασκούσε η εταιρεία, απέσπασε σχεδόν 30.000 ευρώ από τη διαμάχη του αυτή, θριαμβεύοντας απέναντι στην λάσπη και τους εθελόδουλους μάρτυρες που επιστράτευσε η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια.

Μάρτυρες που στην περίπτωση της Σοφίας, η εταιρεία έχει ήδη σπεύσει να στείλει στη Λάρισα υψηλόβαθμα στελέχη της για να στρατολογήσουν -απειλώντας ή τάζοντας, ποιος ξέρει άραγε;- αυτούς που θα παίξουν πάλι τον ρόλο του “καλού υπαλλήλου” στεκόμενοι απέναντι στην ίδια τους την συνάδελφο. Άραγε θα υπάρχει βαν του Πλαισίου που θα τους πηγαινοφέρνει Λάρισα-Αθήνα για τις μέρες της δίκης;

Η αίτηση μεταφοράς της δίκης στην Αθήνα απ’ την μεριά της εταιρείας βασίζεται στην σύμβαση της Σοφίας όπου προβλέπεται η κάθε δικαστική διαμάχη με την εταιρεία να λύνεται στα δικαστήρια που είναι η έδρα της. Αυτό φυσικά είναι η πρόφαση καθώς οι λόγοι αναφέρθηκαν ακριβώς από πάνω. Φυσικά καλό είναι εδώ να αναφέρουμε πως η διοίκηση βρήκε πολύ εύκολα την σύμβαση της Σοφίας (η οποία βέβαια δεν πήρε ποτέ στα χέρια της) ενώ σε έγγραφο αίτημα εργαζομένων για να πάρουν στα χέρια τους τις συμβάσεις τους η εταιρεία-κολοσσός της μηχανογράφησης και των υπερσύγχρονων συστημάτων απαντάει εδώ και καιρό πως έχουν χαθεί. Ναι, τις έχασαν…

Όμως στην περίπτωση της Σοφίας η εταιρεία βρήκε τη σύμβαση της, ώστε να καθυστερήσει τη δικαιοσύνη στην απόφαση της. Να αναβάλει την δίκη που θα γινόταν στις 9 Ιουνίου και θα τελεσιδικούσε στα δικαστήρια της Λάρισας το πολύ μέχρι το τέλος του χρόνου και να την φέρει στα αθηναϊκά δικαστήρια για να μπορεί με συνεχείς αναβολές να την κρατήσει 3 και 4 χρόνια. Τεχνάσματα και νομικίστικα τερτίπια που όμως δεν θα την βοηθήσουν από το να βρεθεί ξανά στα γνώριμα πεδία της ήττας. Μια εταιρεία που δεν σέβεται τους ανθρώπους που για χρόνια μόχθησαν για να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Μια εταιρεία που τολμά να μιλά για ηθική στις ανακοινώσεις της για το Σωματείο εργαζομένων και φαίνεται πως τρέμει την κοινωνική κατακραυγή που θα ακολουθήσει…

Άμεση επαναπρόσληψη της Σοφίας!

κατάλογος


 

Sans papiers, με λίγα papiers, με πολύ «χαρτί»…
Το κριτήριο για την ποιότητα της περίθαλψης που δικαιούσαι καθορίζεται πιο πολύ από ποτέ από το πόσα χαρτιά έχεις, με κυριότερο και βαρύτερο όλων το… ευρώ!

Με πολύ «χαρτί»…
Δεν έχουμε αυταπάτες για το παρελθόν και για το ότι πάντα έτσι ήταν. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι στην Ελλάδα της «ανθρωπιστικής κρίσης» και της υγειονομικής κατάρρευσης, μιλάμε για Ιατρικό τουρισμό, για υψηλής ποιότητας δηλαδή ιατρικές υπηρεσίες, ικανές να προσελκύσουν ασθενείς ακόμα και από άλλες χώρες… Τους έχοντες εννοείται!

Με λίγα χαρτιά
Εννοούμε αυτούς/ες που πάνε με την ασφάλειά τους να εξυπηρετηθούν στο ΕΣΥ – ΠΕΔΥ ή και στις συμβεβλημένους/ες Γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Πολύωρες αναμονές, υψηλή συμμετοχή σε φάρμακα, εξετάσεις και νοσηλείες, πολύ υψηλές ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους/ες. Όλα αυτά σε ένα σύστημα που παρέχει όλο και χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες, με διαρκώς υποβαθμιζόμενες υποδομές και εξοπλισμό, υποστελεχωμένο με εργαζόμενες/ους κακοπληρωμένες/ους και ξεζουμισμένες/ους… Εννοείται ότι συνεχίζουν να παρέχονται και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όμως για αυτές χρειάζονται και πάλι τα γνωστά «χαρτιά» τυλιγμένα σε… φακελάκι.

Με ακόμα πιο λίγα χαρτιά
Υπάρχουν και αυτοί/ές με τα ακόμα πιο λίγα χαρτιά. Μιλάμε για αυτές/ούς που έχουν ΑΜΚΑ αλλά δεν έχουν ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια πέρασαν από χίλια κύματα: αρχικά δεν δικαιούνταν περίθαλψη, στη συνέχεια (μετά από έντονη κοινωνική πίεση και αγώνες) απέκτησαν πρόσβαση στα φάρμακα τις εξετάσεις και τη Νοσοκομειακή περίθαλψη, τους τελευταίους μήνες όμως (λήξη του προγράμματος voucher υγείας) δεν δικαιούνται ούτε εργαστηριακό έλεγχο! Ούτως ή άλλως η πρόσβασή τους σε όλες αυτές τις υπηρεσίες γινόταν μέσα από ένα πολυδαίδαλο γραφειοκρατικό σύστημα που οδήγησε στο να μη χρησιμοποιηθεί σχεδόν καθόλου και από κανέναν και καμιά.

Με εντελώς λίγα χαρτιά
Αυτοί/ες με τα ακόμα λιγότερα χαρτιά είναι αυτές/οί που δεν έχουν ούτε ασφάλεια ούτε ΑΜΚΑ αλλά πιθανώς και να δικαιούνται κάποιου είδους δωρεάν περίθαλψη. Μιλάμε κυρίως για μετανάστες/ριες (αιτούντες άσυλο κα), που δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη οι οποίοι/ες όμως, εξαιτίας του θολού νομικού τοπίου, αποθαρρύνονται από το να πλησιάσουν το σύστημα περίθαλψης ενώ, ακόμα και όταν το τολμούν, βρίσκονται αντιμέτωπες/οι με τις αυθαίρετες απαγορεύσεις του κάθε Διοικητή ή ακόμα και κάθε υπάλληλου!

Sans papiers
Τέλος οι χωρίς καθόλου χαρτιά ή καλύτερα οι… χωρίς μοίρα. Πρόκειται ως επί το πλείστον για μετανάστριες/ες, κυρίως από χώρες για τις οποίες προβλέπεται η επαναπροώθηση/απέλαση. Πολύ συχνά πρόκειται για μετανάστριες/ες που ήρθαν σε δεύτερη φάση, με μη σύννομο τρόπο, για να ενωθούν με τις οικογένειές τους που βρίσκονται εδώ. Από την «Υγειονομική Βόμβα» του Λοβέρδου μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα περίθαλψης αλλά φοβούνται και να το πλησιάσουν, υπό τη διαρκή απειλή της καταγγελίας και απέλασης ή φυλάκισης!

κοινοί αγώνες
Οι πόλεμοι που μαίνονται στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας και έχουν προκαλέσει μαζικές δολοφονίες αμάχων, τον μαζικό ξεριζωμό και μετανάστευση εκατομμυρίων ανθρώπων από γειτονικές χώρες, απαιτούν κάτι παραπάνω από την οργή μας και την κατακραυγή μας. Χωρίς να χάνουμε από το βλέμμα μας τα αίτια αυτής της καταστροφής, χωρίς να αγνοούμε τον ρόλο κάθε φύσης στρατιωτικής δύναμης (τόσο των υπερεθνικών σχηματισμών όσο και των μικρών κρατών αλλά και των πάσης φύσης παραστρατιωτικών και θρησκευτικών οργανώσεων), χωρίς να παραπλανιόμαστε από τη δράση των ΜΚΟ (τον ανθρωπιστικό πυλώνα της κυριαρχίας), χωρίς να αγνοούμε τίποτα από τα παραπάνω, εν μέσω των δακρύβρεκτων εκφράσεων υποκρισίας (έχουν το θράσος να τη λένε αλληλεγγύη) και εθνικιστικών/ρατσιστικών επιθέσεων, πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να επανενώσουμε τις δυνάμεις μας με αυτούς τους ανθρώπους στον κοινό αγώνα ενάντια στην κυριαρχία και την εκμετάλλευση. Ειδικότερα, όσον αφορά τις ανάγκες τους για περίθαλψη, ή/και πρόληψη μιας σειράς παθήσεων, έρχονται κατά τη γνώμη μας να συναντήσουν τις αντίστοιχες εξίσου μεγάλες ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού που είναι εξαθλιωμένος από την ίδια καπιταλιστική βαρβαρότητα. Οι θάνατοι από τον φράχτη του Έβρου, οι πνιγμοί στα ναυάγια του Αιγαίου, η περιπλάνηση από σύνορο σε σύνορο, οι συνθήκες εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, έρχονται να συναντήσουν τη βία των ΜΑΤ, την πείνα, την έλλειψη στέγης, την έλλειψη ασφάλειας, τα εργατικά ατυχήματα, την αύξηση της νοσηρότητας, τις αυξανόμενες αυτοκτονίες των ντόπιων. Η σχεδόν πλήρης έλλειψη ενός συστήματος περίθαλψης, το οποίο όπου και όταν λειτουργεί σου ζητάει… χαρτιά, αποτελεί ακόμα ένα κοινό πρόβλημα για όλους. Πιστεύουμε ότι πιο πολύ από ποτέ είναι αναγκαίος ένας αγώνας των εργαζόμενων στην περίθαλψη από κοινού με ντόπιους/ες και μετανάστριες/ες που έχουν ανάγκη την ύπαρξη ενός συστήματος περίθαλψης. Ενός συστήματος που δεν αρκεί να είναι ποιοτικό αλλά που θα πρέπει να εξασφαλίζει την ισότιμη, δωρεάν περίθαλψη για όλους και όλες, χωρίς χαρτιά, χωρίς ΑΜΚΑ, διαβατήριο, ταυτότητα, αίτηση ασύλου, ανεξάρτητα από χώρα προέλευσης…

συντονιστικό αγώνα για την ελεύθερη πρόσβαση στην περίθαλψη

Η ΣΚΛΑΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Το «παράλληλο πρόγραμμα» αποτελεί ακόμα ένα χτύπημα στους ανασφάλιστους ενώ η θεσμοθέτηση της εξόντωσης των χωρίς χαρτιά εμφανίζεται στη γλώσσα των κυρίαρχων σαν σωτηρία .
Η κατάσταση στην περίθαλψη κατά το τελευταίο έτος διακυβέρνησης των προηγούμενων αφεντών είναι λίγο ως πολύ γνωστή: Οι ανασφάλιστοι (που είχαν ΑΜΚΑ) είχαν δικαίωμα στη φαρμακευτική κάλυψη, στην επίσκεψη στα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ, στη δωρεάν νοσηλεία (χωρίς δέσμευση από την εφορία), ενώ είχαν μέσω voucher πρόσβαση σε εργαστηριακό έλεγχο στα διαγνωστικά κέντρα χωρίς οικονομική συμμετοχή.

Όλα αυτά ως αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων που είχαν σπάσει την πολιτική του αποκλεισμού που είχε επιχειρηθεί το πρώτο διάστημα, με τραγικές για όλους επιπτώσεις.
Αυτά που είχαν κερδηθεί για τους ανασφάλιστους έρχονται τα νέα αφεντικά να τα πετσοκόψουν κι άλλο: Το voucher υγείας καταργείται από τον Οκτώβρη του 2015. Από τότε οι ανασφάλιστοι δεν μπορούν να εκτελέσουν εργαστηριακό έλεγχο (εκτός και αν νοσηλεύονται). Στο «παράλληλο πρόγραμμα» αυτό έρχεται να το αντικαταστήσει η δυνατότητα να εκτελούν οι ανασφάλιστοι εξετάσεις στις δημόσιες δομές (τέως ΙΚΑ νυν ΠΕΔΥ καθώς και νοσοκομεία).

Αυτό άμεσα σημαίνει ότι οι δομές αυτές οι οποίες είναι πλήρως υποβαθμισμένες και παραμελημένες, με τεράστιες υποδομές στο έλεος της τύχης τους χωρίς προσωπικό και υλικά, θα ξεχαρβαλωθούν πλήρως καθώς είναι ήδη υπερφορτωμένες και ανίκανες να δεχτούν νέους ασθενείς. Το αποτέλεσμα αυτονόητο, οποίος δεν έχει να πληρώσει στον ιδιωτικό τομέα ή θα περιμένει για μήνες (αν είναι τυχερός και η κατάσταση της υγείας του το επιτρέπει) ή…

Όσο για τους μετανάστες, για τους χωρίς χαρτιά; Η πρακτική του κοινωνικού αποκλεισμού καλά κρατεί. Με την εξαίρεση κάποιων κατηγοριών (έγκυες, ανήλικοι, ανάπηροι…) όλοι οι χωρίς χαρτιά, το πιο αδύναμο και ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού, πετιέται έξω από την περίθαλψη όλων των βαθμίδων.

Και βέβαια ούτε κουβέντα για τα ιδιωτικά ιατρεία των πανεπιστημιακών και των στρατιωτικών, τα απογευματινά ιατρεία με αμοιβή στο ΕΣΥ που στερούν ακόμα και αυτούς τους λίγους πόρους από τους μη έχοντες, ούτε κουβέντα για τις δομές της στρατοχωροφυλακης ( στρατιωτικά νοσοκομεία κα).

Των νέων αφεντάδων το αυτί δεν ιδρώνει μπρος στη βαρβαρότητα αυτών των μέτρων, καθώς αισθάνονται προφυλαγμένοι, με τις συμμορίες ενστόλων, από την κοινωνική απόγνωση. Δε νοιάζονται ωστόσο ούτε για την ανάπτυξη επιδημιών που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο αποκλεισμός από τη στοιχειώδη υγειονομική φροντίδα ευπαθών κομματιών του πληθυσμού. Θα το φορτώνουν στα θύματα του αποκλεισμού και θα ξεμπερδέψουν. Το πολύ πολύ να τους ξεφορτώνονται στα στρατόπεδα ή να τους προωθούν σε «ανθρωπιστικές δομές» ΜΚΟ και κοινωνικά ιατρεία για να ολοκληρώνουν τον κύκλο του κοινωνικού αποκλεισμού.

Προτού λοιπόν περάσει ένας χρόνος οι μάσκες έπεσαν. Το πρόσωπο της νέας εξουσίας είναι ίδιας και απαράλλακτης χυδαιότητας και βαρβαρότητας με αυτό των προηγούμενων.
Και αυτοί όπως και οι προηγούμενοι θα μας βρούνε μπροστά τους.

Συντονιστικό για την  Ελεύθερη Πρόσβαση στην Περίθαλψη

 


 

Ερωτηματολόγιο

 

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικών διεργασιών του Σωματείου Βάσης Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού, στο οποίο συμμετέχουμε. Λειτουργεί με εβδομαδιαίες γενικές συνελεύσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως το μόνο όργανο λήψης αποφάσεων και στις οποίες συμμετέχουν όλοι ισότιμα. Το σωματείο είναι ανοιχτό σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, εκτός βέβαια από αυτούς που κατέχουν εργοδοτικές θέσεις και αυτούς που έρχονται με την κομματική τους ταυτότητα στο πέτο προσπαθώντας να αντλήσουν ψήφους ή την όποια υπεραξία.

Το σωματείο, αν και θεσμικό συνδικαλιστικό όργανο, στέκεται κριτικά απέναντι στον καθεστωτικό συνδικαλισμό (τύπου ΓΣΕΕ και ΠΑΜΕ), θεωρώντας ότι οι εργατικοί αγώνες και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων είναι έργο των ίδιων και όχι των δήθεν εκπροσώπων τους, οι οποίοι πολλές φορές απλά συμβάλουν στην αφομοίωση και εκτόνωση τέτοιων αγώνων.

Η δημιουργία του ερωτηματολογίου αυτού αποσκοπεί στη σκιαγράφηση των εργασιακών συνθηκών στις πιάτσες της πόλης, όπου δουλεύουμε, ζούμε και διασκεδάζουμε και εμείς. Επιχειρείται, δηλαδή, μέσα από αυτό μια διερεύνηση της γενικότερης πραγματικότητας, όπως ισχύει και όπως λαμβάνεται από τους εργαζομένους του κλάδου, είτε αυτοί οργανώνονται συλλογικά, είτε όχι. Μας ενδιαφέρει έτσι, να ανοίξει ένας άτυπος διάλογος με τους συναδέλφους μας, στον οποίο ελπίζουμε να θέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι τη δική τους προσέγγιση, γνωρίζοντας, βέβαια, τα όποια ελλείμματα του μέσου που επιλέξαμε.

Με κεντρικό στόχο τον επαναπροσδιορισμό των εαυτών μας μέσα από την εργατική μας θέση, στις τωρινές συνθήκες, προσπαθούμε να διευκρινίσουμε και να δημιουργήσουμε πεδία συγκλήσεων και τυχόν διεκδικήσεων προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των εργασιακών μας συνθηκών και, των ζωών μας εν γένει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ!